Ekologisk byggnation

Det finns en viktig grundregel inom ekologi som går ut på att allt i naturen hänger ihop. Tar man bort eller lägger till en enda, till synes oviktig, komponent så kan hela ekosystemet braka ihop.

När man bygger ett hus, eller ett nytt tak på ett hus, så är det viktigt att tänka noga på den miljö man bygger i, för att undvika att störa ekosystemet, det är det enda rätta ur miljöhänsyn och det som vi kallar ekologisk byggnation.

I ekologiska byggen tas hänsyn till allt från val av byggmaterial till användningen av materialen och bortforsling av spillmaterial vid bl.a. rivning. Allt som kan återvinnas ska återvinnas och de material man väljer att använda ska kunna återanvändas. Därutöver ska materialen vara resursbesparande och producerade lokalt i den mån det är möjligt. Detta för att minska den belastning som tung transport har på miljön.

Ekologiska och miljöriktiga byggen

När man bygger ekologiskt så tar man hänsyn till alla faktorer, vilket miljöriktiga byggen inte alltid gör. För att bygga miljöriktigt så har man inte samma stränga krav, utan kan lätt stoltsera med att man tillämpar t.ex. en eller två av ovan nämnda punkter. Det är helhetstänket som präglar de ekologiska byggprojekten.

Det går inte alltid att uppfylla alla regler för ekologiskt bygge, men så länge man anstränger sig för att nå dit så får man vara nöjd. Framtiden är oviss och det är vårt ansvar att göra vad vi kan för att den ska bli vacker för efterkommande generationer att njuta av.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något – och vi på Kirk Bygg & Konsult tar vårt ansvar. När du låter oss bygga ditt nya tak så vet du att det görs med hänsyn till miljön och framtiden.

Kontakta oss

Vi utför alltid kvalitetsarbeten på kundens begäran. Hör av dig till oss så tar vi fram en lösning som passar just dig!


(Lämna tom)

Håstadmöllavägen 13
225 94 Lund

Mobil: +46 (0) 702 69 77 36
Mobil: +46 (0) 725 51 36 85